Geriatrie

Ervaar je lichamelijke klachten of heb je moeite met bewegen? Stuur een email naar info@debalans.nl of bel ons op 0594 – 515 515. 
We helpen je graag verder!

Wat is Geriatrie?

De geriatriefysiotherapie is een specialisatie in de fysiotherapie voor kwetsbare ouderen en cliënten/patiënten met een hoge leeftijd die te maken hebben met complexe gezondheidsproblemen. Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om mensen die bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson, COPD, hartfalen osteoporose, diabetes of een gebroken heup, verschijnselen vertonen van ouderdom. 

De behandeling kan bestaan uit o.a. oefentherapie, advies en hulp bij het aanvragen van (loop)hulpmiddelen, advies over preventieve maatregelen bij bijvoorbeeld vallen en het ontwikkelen van chronische aandoeningen, met als doel het zo optimaal mogelijk functioneren in het dagelijkse leven. 

Ook adviseert en begeleid de geriatrie fysiotherapeut gezinsleden en eventuele mantelzorgers, over onder andere het ziektebeeld, de prognose, de behandeling, transfers, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen.