Manuele therapie

Het doel van manuele therapie is enerzijds het beter laten functioneren van de gewrichten en anderzijds je houding en bewegingen te verbeteren. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut technieken die op de gewrichten worden toegepast.

Effecten manuele therapie

De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: je voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.

Als je een gewricht slecht kunt bewegen of pijn ervaart, kan manuele therapie uitkomst bieden. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct na de behandeling merkbaar; gewrichten functioneren beter en bewegen gaat gemakkelijker. Voorbeelden van klachten die een manueel therapeut kan behandelen:

 • hoofd- en nekpijn in combinatie met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom;
 • nek- en schouderklachten met uitstraling naar de armen;
 • lage rugklachten, al dan niet met uitstraling naar de benen;
 • hoge rugklachten, al dan niet in combinatie met rib- en borstpijn;
 • duizeligheid bij het bewegen van de nek;
 • kaakklachten, al dan niet in combinatie met nekklachten;
 • heupklachten.

Eerste screening

 

  Na een eerste screening bestaat je eerste afspraak uit twee onderdelen: een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek. In het gesprek stelt de manueel therapeut vragen over je klachten; bijvoorbeeld hoe ze ontstaan en wanneer ze toenemen of verminderen. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek, waarbij de manueel therapeut je houding en bewegingen beoordeelt en je gewrichten onderzoekt. Zo wordt vastgesteld waar de oorzaken van je klachten zitten. Samen met de cliënt beslist de manueel therapeut of manuele therapie zinvol is. Tijdens de eerste afspraak heb je duidelijkheid over de verdere behandeling. 

  Manuele therapie is ongeacht de leeftijd in principe voor iedereen geschikt. 

  Manuele therapie zit voor personen tot 18 jaar in het basispakket van de zorgverzekering. Boven de 18 jaar is een aanvullende verzekering nodig om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Vraag hiernaar bij uw verzekeringsmaatschappij.

  De Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT) is de erkende beroepsinhoudelijke vereniging voor manueel therapeuten van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Leden van de NVMT vallen daarmee ook onder de klachtenregeling en het tuchtrecht van het KNGF. De beroepsvereniging NVMT stelt hoge eisen aan het vakmanschap en de kunde van haar leden, bijvoorbeeld via bij- en nascholing.