Klachtenregeling

Je mag er van uitgaan dat elke fysiotherapeut zijn vak zo goed mogelijk uitoefent. Heb je toch een klacht over de behandeling of over de manier waarop de fysiotherapeut met je omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor jezelf, voor andere cliënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met de behandelend fysiotherapeut. Ook kun je contact opnemen met één van de eigenaren. Als je je daar prettiger bij voelt, mag hier natuurlijk een vertrouwenspersoon (bijvoorbeeld, partner/kennis) bij aanwezig zijn. Wij zullen ons best doen om je klacht helder te krijgen en samen tot een oplossing te komen naar ieders tevredenheid. Biedt dit geen uitkomst dan kan je gebruik maken van de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder. 

Wil je meer vragen stellen of kom je er niet uit, dan is het mogelijk om de klachtenfunctionaris telefonisch te contacteren. Hiervoor kun je contact opnemen met KNGF Ledenvoorlichting via 033-4672929 (bereikbaar ma t/m vrij 8:30-17:00).

Wat gebeurt er met mijn klacht?

De klacht wordt bekeken door een onafhankelijk klachtenfunctionaris, hij/zij geeft advies over het indienen van een klacht, helpt bij het formuleren ervan en zoekt naar een oplossing (geheel kosteloos). Binnen twee weken krijg je reactie van de klachtenfunctionaris op de ingediende klacht.

Reglement klachtenregeling KNGF

Klachtenregeling fysiotherapeut

Klachtenregeling zorginstelling/praktijk

 

Geschillencommissie fysiotherapie

Wanneer je niet tevreden bent over de geboden oplossing of over de klachtafhandeling kan je terecht bij de geschillencommissie. De commissie staat onder leiding van een onafhankelijke voorzitter en probeert alsnog tot een oplossing te komen. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend, zowel voor de fysiotherapeut als voor jou. In bepaalde gevallen kan de commissie een schadevergoeding toekennen.

Wil je een oordeel van de geschillencommissie? Dan betaal je €50,- als tegemoetkoming in de kosten. Als je ook een schadevergoeding eist is dit €100,-. Deze kosten moet je betalen, ongeacht of je dan niet in het gelijk wordt gesteld. In uitzonderlijke gevallen kan de commissie de verplichting tot een bijdrage kwijtschelden.

Klachtenformulier geschillencommissie

Contactgegevens:

Klachtenregeling en Geschillencommissie Fysiotherapie

Secretariaat Klachten en Geschillencommissie Fysiotherapie

Postbus 248, 3800 AE Amersfoort

033 – 4672900 (u wordt doorverbonden)

Regionaal tuchtcollege van de overheid

Klachten over de fysiotherapeutisch handelen van een fysiotherapeut kun je gratis indienen bij het Regionaal Tuchtcollege van de overheid. Uitgezonderd zijn de (eventuele) kosten van (juridische) bijstand. Als je het Tuchtcollege inschakelt, is het goed om te weten dat de procedures langer duren en formeler zijn dan en behandeling door de Klachtencommissie.

Fysiotherapeuten vallen onder het Tuchtrecht dat de overheid heeft ingevoerd. Als het Tuchtcollege het eens is met uw klacht, kan de fysiotherapeut worden berispt en in het uiterste geval mag hij zijn beroep niet meer uitoefenen.

Contactgegevens

De Regionale Tuchtcolleges zijn gevestigd in Groningen, Zwolle, Amsterdam, Den Haag en Eindhoven. Op www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl vind je de contactgegevens.