Oncologische fysiotherapie

Ervaar je lichamelijke klachten of heb je moeite met bewegen? Stuur een email naar info@debalans.nl of bel ons op 0594 – 515 515. 
We helpen je graag verder!

 Wat is oncologische fysiotherapie?

De oncologie fysiotherapie kan worden ingezet in alle fases van kanker. In de curatieve fase is alles gericht op het genezen van kanker. De oncologiefysiotherapeut kan in deze fase helpen bij het beperken en bestrijden van conditieverlies en vermoeidheid, het verbeteren van bewegingsbeperkingen als gevolg van een operatie en daarnaast het verlichten van spanningsklachten. In de herstelfase gaat het om herwinnen van beweeglijkheid, kwaliteit van leven en het herwinnen van controle over de activiteiten van het dagelijkse leven. De oncologie fysiotherapeut kan helpen met een trainingsprogramma om jouw conditie te verbeteren en adviseren bij het hervatten van werk en sport.

De oncologiefysiotherapeut richt zich onder meer op het behandelen van bewegingsproblemen die ontstaan door de kanker zelf of door de medische behandeling van de kanker (operatie, chemotherapie, radiotherapie, immunotherapie en hormoontherapie). Voorbeelden van problemen waarvoor een oncologisch fysiotherapeut
geraadpleegd kan worden:

  • pijn
  • spanningsklachten
  • conditieverlies
  • vermoeidheid
  • spierzwakte
  • lymfeoedeem (vochtophoping)
  • stijfheid van gewrichten en spieren
  • verminderde belastbaarheid

Naast de fysiotherapeutische behandeling bij mensen met kanker kan de oncologie fysiotherapeut ook een coachende en adviserende rol spelen bij collega fysiotherapeuten, huisartsen en andere hulpverleners. Zo kan een oncologische patiënt die elders onder behandeling is, met een gerichte vraagstelling voor een éénmalig consult naar de oncologie fysiotherapeut verwezen worden.