Oncologie fysiotherapie

Ervaar je lichamelijke klachten of heb je moeite met bewegen? Stuur een email naar info@debalans.nl of bel ons op 0594 – 515 515. 
We helpen je graag verder!

 Wat is oncologie fysiotherapie?

De oncologie fysiotherapie kan worden ingezet in alle fases van kanker. In de curatieve fase is alles gericht op het genezen van kanker. De oncologische fysiotherapeut kan in deze fase helpen bij het beperken en bestrijden van conditieverlies en vermoeidheid. Ook helpt de fysiotherapeut bij het verbeteren van bewegingsbeperkingen als gevolg van een operatie, en het verlichten van spanningsklachten. In de herstelfase gaat het om herwinnen van beweeglijkheid, kwaliteit van leven en controle over de activiteiten van het dagelijkse leven. We helpen jou je conditie te verbeteren aan de hand van een trainingsprogramma op maat. Daarnaast geven we advies bij het hervatten van werk en sport. 

Voorbeelden van problemen waarvoor een oncologische fysiotherapeut geraadpleegd kan worden:

  • pijn
  • spanningsklachten
  • conditieverlies
  • vermoeidheid
  • spierzwakte
  • lymfeoedeem (vochtophoping)
  • stijfheid van gewrichten en spieren
  • verminderde belastbaarheid

Naast de fysiotherapeutische behandeling kan de oncologische fysiotherapeut ook een coachende en adviserende rol spelen bij collega fysiotherapeuten, huisartsen en andere hulpverleners. Zo kan een oncologische patiënt die elders onder behandeling is, met een gerichte vraagstelling voor een éénmalig consult naar ons verwezen worden.