Longrevalidatie

De fysiotherapeuten van debalans werken  nauw  samen met de longafdeling van het Martiniziekenhuis en Beatrixoord / UMCGHierdoor is er bij ons ook de mogelijkheid om met zuurstof te trainen.

Wat is Longrevalidatie?

Bij debalans heb je de mogelijkheid een longrevalidatie programma te volgen. Dit revalidatie programma is met name geschikt voor mensen met COPD vanaf  GOLD stadium 1.

Het doel

… van longrevalidatie is het verbeteren en/of behouden van de ervaren kwaliteit van leven.

Intake

Voor het starten van het programma wordt er eerst een intake gedaan. De intake wordt gedaan door een fysiotherapeut gespecialiseerd in longaandoeningenSamen met de therapeut worden je voornaamste klachten en mogelijkheden in kaart gebracht. Met die klacht voor ogen zetten we een passend programma op.

Duur

Het longrevalidatie programma duurt minimaal drie maanden. Er wordt gestart met gemiddeld 2 keer per week trainen, waarna dit afgebouwd wordt. Daarnaast leren we je ook hoe je zelfstandig kan trainen, de behandeling vindt plaats zowel individueel als in groepsverband. De groepen bestaan uit maximaal acht personen.