Over debalans

Ons verhaal

De oplossing van een fysiek probleem heeft niet altijd een eenduidig antwoord. Vanuit de behoefte niet alleen aan symptoombestrijding te doen maar het probleem bij de oorsprong aan te pakken zijn Hans en Iben in 2004 debalans gestart. De basis voor debalans was en is: ‘Samenwerken aan pijnvrij bewegen’. In onze praktijk is alles er op gericht om de gezondheid en welzijn van cliënten duurzaam te verbeteren. Sleutelbegrippen als ‘bewustwording’ en ‘zelfredzaamheid’ geven vorm aan de inhoud van de geboden therapieën en trainingen. Om de geboden zorg verder uit te breiden en te verbeteren, heeft debalans door de jaren heen een team fysiotherapeuten gevormd met elk hun eigen specialisme.

Inmiddels werken we met een team van 8 fysiotherapeuten, allen met hun eigen specialismen. Dit zijn manuele therapie, orofaciale fysiotherapie (kaakfysiotherapie), geriatrie fysiotherapie (fysiotherapie voor ouderen), oedeemfysiotherapie en fysiotherapie voor oncologie. Zo zijn er ook diverse sportgroepen bij debalans: BalansFitness, Fysieke weerbaarheid, Personal/Duo training  die worden begeleidt door een beweeg -en leefstijlcoach. Sinds maart 2020 is Hans (na goed overleg) gestopt met zijn werkzaamheden bij debalans en zijn Eveline Reinstra-Hamstra en Ineke Meijer samen met Iben de nieuwe eigenaren binnen de maatschap. Zo is het voortbestaan van debalans gewaarborgd en kunnen wij mensen vanuit de omgeving van Leek en Roden en ver daarbuiten nog jaren van de beste zorg voorzien.

 

Missie, visie en kernwaarden

Missie

Door intensief samen te werken helpen we mensen tot op hoge leeftijd pijnvrij te laten bewegen.

Visie

De zorgvraag verandert en gaat meer en meer van herstel naar preventie. Om binnen deze verandering de beste zorg en service te bieden werken we samen met onze cliënten, huisartsen, ziekenhuizen en vele andere specialisten. Gezamenlijk werken we aan een persoonlijk en geïntegreerd behandelplan. Daarbij richten wij ons op herstel door therapie en verdere preventie door training en coaching. Wij gaan daarbij uit van actuele vakkennis én de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt.

Onze kernwaarden – hoe wij werken

Passie: Jouw gezondheid en welzijn is onze passie. Geen hulpvraag is hetzelfde, achtergronden en omstandigheden wisselen van persoon tot persoon. Het uitstippelen van het juiste behandelplan, de juiste aanpak om het hoogst haalbare resultaat met betrekking tot jouw gezondheid dan wel vitaliteit te bereiken is waar wij voor gaan. 

Onderscheiden: Door jou te trainen en coachen op het gebied van beweging en levensstijl geven wij je de juiste handvatten waarmee je zelfstandig de eigen gezondheid en welbevinden kan verbeteren.

Samenwerken: We optimaliseren gezondheid en welbevinden door samenwerking in de keten. Dit start door te luisteren naar jou als cliënt. Jouw vraag op het gebied van gezondheid en welzijn staat centraal. Omdat achtergronden en omstandigheden verschillen van persoon tot persoon werken wij intensief samen met door ons geselecteerde partners. Op deze wijze bereiken we een zo optimaal mogelijk resultaat.

Deskundig: Wij zijn specialisten en ontwikkelen ons continu door middel van het volgen van opleidingen en cursussen. Deze kennis geven wij graag door. In ons netwerk delen we onze kennis door het faciliteren of geven van worskhops aan vakgenoten. Daarnaast verzorgen we informatieavonden waar wij onze kennis op het gebied van gezond en vitaal ouder worden met je delen.