Mime therapie

Mimetherapie, of revalidatie van de mimiek, is een behandelingsmethode voor aangezichtsverlamming en voor de restverschijnselen zoals een scheef gezicht, verminderde bewegingsmogelijkheden en/of ongewenste meebewegingen in het gezicht.

Wat is Mime therapie?

Bij sommige mensen doen, aan één kant van het gezicht, de spieren het niet meer. Er kan dan sprake zijn van een aangezichtsverlamming, een zgn. facialias parese of een Bell’s parese. Hier kunnen verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen. De diagnose moet worden vastgesteld door de huis- of KNO-arts. 

Oorzaken kunnen zijn:

* oorontsteking

* schedelletsel of letsel na een operatie

* het gordelroosvirus (herpes zoster oticus)

* een brughoektumor

* ziekte van Lyme

* de verlamming van Bell

Mimetherapie, of revalidatie van de mimiek, is een behandelingsmethode voor aangezichtsverlamming en voor de restverschijnselen zoals een scheef gezicht, verminderde bewegingsmogelijkheden en/of ongewenste meebewegingen in het gezicht. Je kunt daarbij denken aan het ongewenst dichtknijpen van het oog bij het maken van een glimlach. Een aangezichtsverlamming beïnvloedt niet alleen de mimiek, maar ook functies als eten, drinken, praten en emotionele expressie

Onderzoek in het Radboud Universitair Ziekenhuis te Nijmegen heeft uitgewezen dat mimetherapie duidelijkverbetering kan geven van de asymmetrie die in het gezicht is ontstaan.

Het doel van de behandeling is om de symmetrie in het gezicht te bevorderen, zowel in rust als bij bewegen.

Mimetherapie bestaat uit de volgende onderdelen:

uitleg over de aandoening en de therapie

adviezen mbt. activiteiten in uw dagelijks leven

– massage van het gezicht die je zelf kunt uitvoeren

beheersen van bewegingen, met name mond– en oogoefeningen

oefeningen om het meebewegen van oog en/of mond af te remmen

verbetering van eten, drinken en spreken

oefeningen gericht op gezichtsuitdrukking/expressie met en zonder spiegel

De behandeling
De behandeling door een mimetherapeut kan gestart worden, zodra er weer beweging terug komt in de aangezichtsspieren. Je kunt dan terecht voor uitleg, advies en de eerste (massage-)oefeningen.

Het aantal behandelingen is gemiddeld 8 van ong. 30 minuten. Daarnaast is het belangrijk dat je thuis actief en regelmatig oefent. De oefeningen voor thuis worden tijdens de behandeling doorgenomen.

Je aangezichtsverlamming of restverschijnselen verdwijnen niet door de behandeling. Wel mag je verwachten dat je door regelmatig te oefenen en te masseren meer controle krijgt over je gezicht en je gezichtsuitdrukking.