Claudicatio

Etalagebenen is de volksterm voor claudicatio intermittens.

Ervaar je lichamelijke klachten of heb je moeite met bewegen? Stuur een email naar info@debalans.nl of bel ons op 0594 – 515 515. 
We helpen je graag verder!

Claudicatio 

      Etalagebenen is de volksterm voor symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden, ofwel claudicatio intermittens.

Het doel van de fysiotherapie is: 

  1. Het geven van informatie en voorlichting ter bevordering van het ziekte-inzicht van de cliënt
  2. Het verbeteren van het inspanningsvermogen van de cliënt
  3. Het optimaliseren van de activiteiten en participatie van de cliënt
  4. Het ondersteunen van de cliënt op het gebied van cardiovasculair risicomanagement

 

Vergoeding

Vanaf 1 januari 2022 worden 37 behandelingen gesuperviseerde looptherapie (GLT) uit de basisverzekering vergoed voor patiënten met claudicatio intermittens (etalagebenen) fontaine 2, die een verwijzing van de huisarts of specialist hebben. Dit wil zeggen dat deze groep patiënten geen aanvullenden verzekering nodig heeft om een traject fysiotherapie vergoed te krijgen. Uit de basisverzekering worden 37 behandelingen fysiotherapie gedurende de periode van 1 jaar vergoed. 

De zorgkosten voor een traject gesuperviseerde looptherapie betaal je vanuit het eigen risico. Ook in 2022 bedraagt het eigen risico €385,- (indien men niet gekozen heeft voor een vrijwillige verhoging). Dus de eerste €385,- die aan zorgkosten gemaakt wordt (voor zover die kosten niet van het eigen risico zijn uitgezonderd), zijn voor rekening van de cliënt.