BEGIN 2020 GOED, nog voordat die begonnen is!

Begin 2020 goed, nog voordat die is begonnen en stel jezelf een doel. Train en loop samen met debalans de Leekster Lente Loop! Op 21 maart 2020 vindt de Leekster Lente Loop plaats. Nog nooit hardgelopen, maar wil jij toch verantwoord en begeleid hiervoor trainen? Voor...